Eerstelijnszorg

Psychologische hulp is een basiszorg. Niet elk moment in je leven gaat even vlot. Soms heb je gewoon een duwtje in de rug nodig. Daar is niks mis mee. Heb je op korte termijn nood aan een gesprek?

Neem contact met me op

Wat heb je nodig?

Je kan voor eerstelijnszorg terecht zonder voorschrijft. Enkel wanneer je nood hebt aan gespecialiseerde eerstelijnszorg, is het nodig dat er overleg kan zijn met een behandeld arts. Dit kan een huisarts of psychiater zijn.

Daarnaast kan je voor gespecialiseerde zorg ook aangemeld worden door:

  • Kinderen en jongeren: huisartsen, kinderartsen, artsen verbonden met CLB of Kind&Gezin, kinderpsychiaters
  • Volwassenen: huisartsen, psychiaters of bedrijfsartsen
  • Ouderen: huisartsen, geriaters en (geronto)psychiaters

Terugbetaling?

Eerstelijnshulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog krijg je onder bepaalde voorwaarden terugbetaald:

  • Ben je tussen de 18 en 64 jaar?
  • Heb je lichte tot matige problemen die binnen de eerstelijn passen?

Dan kan je beroep doen op:

  • 8 sessies per jaar in de eerstelijnszorg of 20 sessies in de gespecialiseerde eerstelijnszorg. Tijdens de intake bekijken we welk traject voor jou van toepassing is.
  • waarvan je zelf 11 euro per sessie betaalt (4 euro als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming), de rest wordt door het RIZIV bijgepast

Voldoe je niet aan voorwaarden? Hou er dan rekening mee dat het ziekenfonds niet tussenkomt voor een terugbetaling. Je betaalt dan het volledige bedrag zelf. Dit is momenteel 77 euro per sessie.

Praktisch?

  • consultaties via videocall kunnen op vraag van de cliënt doorgaan
  • huisbezoeken of out-reaching kan enkel wanneer deze een toegevoegde waarde hebben voor het therapeutisch proces

Laat je nummer of email achter en ik contacteer je