Eerstelijnszorg

Wat is het?

Ter preventie kan een arts je doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog voor een kortdurende interventie.

Een bezoek aan een als eerstelijnspsycholoog geconventioneerde klinisch psycholoog wordt onder bepaalde voorwaarden terugbetaald:

 • bij lichte tot matige problemen
 • voor 4 sessies per jaar (eenmalig te verlengen tot max. 8 sessie per jaar)
 • met een persoonlijk aandeel van €11,20 per sessie (€4,00 bij verhoogde tegemoetkoming)

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Volwassenen, 18 tot 64 jaar, met lichte tot matige problemen op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.
 • Tijdens de COVID-19 crisis:
  – zijn consultaties via beeldbellen toegestaan
  – wordt de doelgroep tijdelijk uitgebreid tot Personeel woon- zorgcentra, zonder eigen bijdrage (met de steun van de Koning Boudewijnstichting)
  Beluister hier het flash-interview op Radio 2 

Wie kan doorverwijzen?

 • Bij kinderen en jongeren: huisartsen, kinderartsen, artsen verbonden met CLB of Kind&Gezin, kinderpsychiaters
 • Bij volwassenen: huisartsen, psychiaters en bedrijfsartsen
 • Bij ouderen: huisartsen, geriaters en (geronto-)psychiaters
Plan je afspraak